Co musi zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

Część 2 – Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Zgodnie z rozporządzeniem, takie opracowanie to składa się z dwóch części – części opisowej oraz rysunkowej. Część opisowa PAB musi zawierać między innymi:

 • 1. Sposób użytkowania, układ przestrzenny i wygląd

  Projektant powinien określić, jak będzie można użytkować dany obiekt. Inaczej będą wyglądać projekty dużych domów, czy bloków, a inaczej domków letniskowych czy obiektów przeznaczonych do użytkowania sporadycznego. Projektant musi uwzględnić tu kolorystykę, oraz wygląd zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub Warunkami Zabudowy (WZ), a także innymi wytycznymi obowiązującymi na danym terenie jak np. wytyczne konserwatora zabytków.

 • 2. Charakterystyczne parametry obiektu

  Do najważniejszych (najpopularniejszych) parametrów charakterystycznych obiektu należą m.in. kubatura, powierzchnia (użytkowa, całkowita czy zabudowy), wysokość, długość, szerokość oraz liczbę kondygnacji.

 • 3. Opinie geotechniczną oraz informację o posadowieniu

  Opinię geotechniczną wykonuje uprawniony geolog, który na podstawie pobranych próbek ziemi określa, czy parametry wytrzymałościowe gruntu są odpowiednie dla planowanego budynku. Podstawowe dwa rodzaje posadowienia budynku to posadowienie bezpośrednie oraz pośrednie. Posadowienie bezpośrednie to posadowienie budynku bezpośrednio na warstwie nośnej za pomocą ław fundamentowych lub płyty fundamentowej. W przypadku złych warunków gruntowych może wystąpić konieczność wymiany gruntu, jego wzmocnienia lub posadowienia pośredniego – za pomocą pali lub mikropali.

 • 4. Wpływ obiektu na środowisko

  Projektant musi określić, zapotrzebowanie na ilość wody, a także sposób odprowadzenia ścieków i wód opadowych. W opracowaniu należy zawszeć również informację na temat wytwarzanych odpadów czy wpływ obiektu na drzewostan.

Część rysunkowa PAB musi zawierać między innymi:

 1. Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów (w praktyce oznacza to rzuty kondygnacji)

 2. Charakterystyczne przekroje z nawiązaniem do rzędnych terenu (na przekroju należy pokazać o ile wyżej/niżej będzie budynek względem otaczającego go terenu)

 3. Widoki elewacji oraz dachu, w tym szczególnie wygląd zewnętrzny budynku ze wszystkich stron, wraz z określeniem charakterystycznych wyrobów wykończeniowych oraz kolorystyki. W praktyce oznacza to, że projektant musi wskazać kolory elewacji oraz rodzaj elewacji np. elewacja w tynku, w kolorze białym, lub wykończenie elewacji miejscowo kamieniem.

Jakie informacje Inwestor powinien przekazać projektantowi?

Pomimo tego, że Prawo nakłada na projektantów i architektów konkretne wymagania, co powinien posiadać projekt architektoniczno-budowlany, to w celu wybudowania obiektu spełniającego wszystkie wymagania Inwestora, konieczna jest dwustronna współpraca.

Budowany obiekt, musi spełniać szereg wytycznych, jednak najważniejsze z nich, które powinien wziąć pod uwagę Inwestor to MPZP lub WZ. Są to dokumenty, które w swojej treści posiadają tak szczegółowe wytyczne jak wielkość budynku (np. maksymalna wysokość, szerokość czy długość) czy kąt nachylenia połaci dachowej. Przekazując architektowi wytyczne do projektowania, Inwestor powinien zapoznać się wcześniej ze wspomnianymi dokumentami, aby wiedzieć co można, a czego nie można zrealizować na konkretnej działce. Jeśli właściciel posiada problemy ze zrozumieniem tych dokumentów, zawsze może zwrócić się do projektanta o pomoc.
Inwestor powinien przekazać Projektantowi między innymi następujące informacje, czy preferuje dom parterowy czy piętrowy, oraz jakich rozwiązań technicznych oczekuje np. zastosowanie rolet w oknach zewnętrznych, oczekiwań dotyczących paneli fotowoltaicznych, sposobu ogrzewania (np. pompa ciepła, ogrzewanie gazem czy inne) – przywołane powyżej elementy, to tylko wybrane aspekty, których powinien być świadomy Inwestor. Dobry projektant wskaże i pomoże dobrać optymalne rozwiązania.

Bardzo ważny jest również wybór kolorystyki zgodny z wymaganiami MPZP lub WZ. Były w Polsce takie sytuacje, w których Inwestor wykonał dach niezgodny z projektem i z miejscowymi przepisami, a dowiedziawszy się o tym Nadzór Budowlany nakazał rozbiórkę dachu i wykonanie go zgodnie z projektem i przepisami. Wskaż projektantowi oczekiwaną kolorystykę.
https://www.domiporta.pl/informacje/a/zbudowali-domy-z-czarnymi-dachami-czeka-ich-rozbiorka-bo-przepisy-mowia-jaki-ma-byc-kolor-2306

Bardzo ważnymi wskaźnikami, które znajdują się w MPZP oraz WZ są „wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej” oraz „powierzchnia zabudowy”.

Wskaźnik powierzchni zabudowy określa, jaka część powierzchni może zostać zabudowana budynkiem. Niejednokrotnie może okazać się, że oczekując dużego domu, Inwestor będzie zmuszony wybrać dom piętrowy, ponieważ dom parterowy będzie zajmował za dużo miejsca na działce i nie spełni wymienionych wyżej wskaźników.

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej określa, jaka ilość terenu działki musi pozostać zielona czyli w postaci zieleni urządzonej lub nieurządzonej (np. trawnik, krzewy, ogród).

Jak wybrać dobrego architekta?

Dzięki naszym artykułom poznasz podstawy zasad projektowania budynków, w tym szczególnie budynków wielorodzinnych i domów. Nie musisz znać się na wszystkim, nie musisz wiedzieć jakie wytyczne zawarte są w wielu dokumentach. Wybierając dobre biuro architektoniczne sprawdzi ono w Twoim imieniu jaki rodzaj budynku można zaprojektować i wykonać na posiadanej przez Ciebie nieruchomości. Unikniesz dzięki temu błędów oraz zaoszczędzisz pieniądze. Wybierz sprawdzonego architekta o dużym doświadczeniu w sporządzaniu projektów. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się bezpośrednio z nami.

Źródło:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001679/O/D20221679.pdf