Nadzór budowy

Nasze biuro oferuje usługi z zakresu nadzoru budowy w formie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru poparte posiadanymi odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, nadzór, obsługę formalności od zgłoszenia budowy do oddania budynku do użytkowania. Doskonała orientacja na lokalnym rynku budowlanym pozwala nam również nieść pomoc w zakresie doboru wykonawcy który spełni oczekiwania inwestorów.