Projekty rozbudowy

Biuro projektowe M-plan zajmuje się sporządzeniem projektów rozbudowy,przebudowy i nadbudowy budynków.Zajmujemy się pełną dokumentacją oraz kompleksową obsługą formalnosci w tym zakresie.Zapewniamy pełne profesjonalizmu podejscie do unikatowej w swojej specyfice inwestycji jaką jest przebudowa,nadbudowa czy rozbudowa budynku.Zespół projektowy posiada niezbędne uprawnienia do projektowania takiej inwestycji jak i oceny i sporządzenia niezbędnych ekspertyz oraz inwenteryzacji stanu isniejącego obiektów.